Manjka vam samo še 70€ do brezplačne poštnine.
Potrebujete sanitarni potrošni material za vaše podjetje? Kontaktirajte nas za ponudbo!

SANITAR CITRO ecco

2,5410,98

Ekološko dnevno sanitarno sredstvo.
Počisti
Številka artikla: N/A Šifra: Ni na voljo Kategoriji: , Oznake: , , ,

Opis

Učinkovito ekološko kislo čistilo za sanitarije, primerno za vsakodnevna in temeljita čiščenja. Vsebuje aktivne sestavine, ki odlično odstranjujejo vodni in urinski kamen, ostanke mila ter telesnih maščob in dajejo odlične čistilne učinke. Vsebuje kombinacijo aktivnih sestavin, vsebuje citronsko kislino, pH kislo, čisti učinkovito, učinkovit pri minimalnem doziranju, preprečuje ponovno nalaganje umazanije, prijetnega osvežilnega vonja. Sredstvo SANITAR CITRO ecco ustreza temeljnim okoljskim zahtevam za čistila za sanitarne prostore ZeJN.

Količina: 1L, 5L

Dodatne informacije

Količina

1 L, 5 L

Opozorila

corrosive

 

 

 

 

 

Opozorilna beseda: Nevarno
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki